Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Bulego Judiziala

Zer da Bulego Judiziala

Bulego Judiziala epaileen eta auzitegien jurisdikzio-jardueraren euskarri eta lagungarri den erakunde instrumentala da, eta arian-arian ezartzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoko barruti judizialetan.

Bulego Judizialak Epaitegien eta Auzitegien egitura aldatu du, eta bi unitatek osatzen dute: Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak (ZULUP), epaileei eta magistratuei, berezkoak dituzten eginkizunak betetzen laguntzeko, eta Zerbitzu Prozesal Erkideak (ZPE), organo judizial zehatz batean sartuta egon gabe, lege prozesalak aplikatzetik ondorioztatzen diren kudeaketa- eta laguntza-lanak bere gain hartzen dituen Bulego Judizialaren unitatea. Eusko Jaurlaritzak zerbitzu prozesal erkideak sortu, diseinatu eta antolatzeko eskumena dauka.

Informa zaitez honi buruz

Bulego Judiziala, Justizia Administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuak arinak, eragileak, eraginkorrak eta kalitatezkoak izan daitezen sortu da. Horretarako, barruti judizialek dituzten lan egiteko erak homogeneizatzeko neurriak ezarriko dira. Horrez gain, pertsonen kudeaketa hobetu, zerbitzuak emateko epeak laburtu eta talde-lana bultzatu, plangintza eta zerbitzuak etengabe hobetzeko neurriak hartuko dira. Herritarrei zein prozesuetan parte hartzen duten eragileei eskaintzen zaien arreta ere hobetuko da.

Bulego Judiziala, Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesaletan (ZLUP) eta Zerbitzu Erkide Prozesaletan (ZEP) antolatua, 2011. urteaz geroztik ezarri da Euskadiko barruti judizial guztietan. 

Bulego Judizial berria EAEko hamalau barruti judizialetatik hamahirutan zabaldu da dagoeneko. Eredu hori Bilbon ezarriko da laster, eta funtsezko zerbitzu publiko hori modernizatzeko prozesua amaituko da, Euskadi, estatu mailan, prozesu horren buru izanik.

Sailburua eta/edo sailburuordeak osatutako Organo Gorenak Antolakuntza Plana gidatzen du.

EAEn bi organo daude:

  • Jarraipen eta ebaluazio organoa: Antolakuntza Planari buruzko txostenak ezagutzeaz arduratzen da.
  • Aldaketa Kudeatzeko taldea: EAEko barruti judizialetan Bulego Judizial berria ezartzeko Plana adosteaz arduratzen da; Ezarpen Taldeei hartutako erabakien berri ematen die, Ezarpen Taldeek planteatutako gaiak ezagutzen ditu eta, ahal den neurrian, horien berri ematen du; esperientzia pilotuen eta ezarpenen ebaluazio jarraitua egiten du.

Lurralde-eremutzat Lurralde Historikoak dituzten taldeak: 

  • Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ezarpen-taldeak. Hauek dira euren ardurak: aldaketarako Kudeaketa-taldearen erabakiak ezagutzea; aldaketarako kudeaketa-taldeari ekarpenak, iradokizunak eta proposamenak egin; dagokion lurralde historikoan BJB ezartzeko gai praktikoak landu. Hobekuntza taldeei hartutako erabakien berri eman, eta ahal den neurrian, hobekuntza taldeek hartutako erabakien berri eman.

Barruti Judizial bakoitzaren barruan dauden taldeak: 

  • Hobekuntza eta Koordinazio batzordea. Bere arduren artean honako hauek daude: hobekuntza jarduerak zehaztu; Barruti Judizialean BJB ezartze prozesuan egon daitezkeen akatsak edo disfuntzioak aurkitu eta hobekuntzak proposatu; dagokion Lurralde Historikoko Ezarpen-taldeari eta Aldaketarako Kudeaketa-taldeari proposamenak egin;hobekuntzak sustatu eta beroiek ezartzeko jarduerak bultzatu; hartutako neurrien jarraipena egin, emaitzak aztertu eta beharrezko neurriak hartu.

Legegunea (leiho berri batean irekitzen da), Euskal araudiaren atarian, barruti judizial bakoitzean ezarritako bulego judizial berriaren antolakuntza zehatza ezartzen duten Ebazpenak eta Zerbitzu Erkide Prozesalak sortzeko Aginduak eta oinarrizko funtzionamendu arauak eskuratu ditzakezu.

Bulego Judizialak bi unitate ditu:

Zerbitzu erkide prozesalak, hiru motakoak izan daitezke:

- Orokorrak: erregistro eta banaketaz, komunikazio-egintzez eta beste funtzio orokor batzuez arduratzen dira. 
- Betearazpenekoak: Ebazpen bat betearazteko espediente judizialak jasotzeaz eta izapidetzeaz arduratzen dira.

- Prozedura antolatzekoak: auzi judizialak izapidetzeaz arduratzen dira, harik eta epaia edo prozedura judizialaren behin betiko ebazpen irmoa eman arte.

Hiru zerbitzu handi hauek hiru hiriburuetan eta Barakaldon bakarrik egongo dira; gainontzeko barruti judizialetan, berriz, erabilgarri dauden baliabideen zentzuzko erabileraren irizpideei erantzuna emanez, Zerbitzu Erkide Prozesal batean edo bitan elkartuko dira.

ZEP bakoitza honako hauek osatzen dute: 

  • Justizia Administrazioko abokatu bat, zuzendaritza bere gain hartuko duena.
  • Kudeatzaile arduradun bat edo gehiago.
  • Kudeaketa, Izapidetze eta Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioen kopuru mugatua. Laguntza Judizialeko langileak, normalean, zerbitzu erkide prozesal orokorrean daude destinatuta.
  • Justizia Administrazioko beste abokatu batzuk ere egon daitezke prozesu-eginkizunak betetzeko.

Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalek (ZULUP) epaile eta magistratuei berezkoak zaizkien funtzioen egikaritzan laguntzen diete. 

ZULUP bakoitza honako hauek osatzen dute:

Bulego Judizial berriaren ezarpenak arrakasta izan dezan, hainbat prestakuntza-ekintza egin dira:

- Langile guztientzako prestakuntza: Bulego Judizial Berria, Prozesu-legedia eta talde-lana. 
- Kudeatzaile arduradunentzako prestakuntza berezia: lidergoari buruzkoa.

Euskadiko Zerbitzu Erkide Prozesalak kalitatea bermatzeko bereziki  diseinatutako  kudeaketa sistema baten parte dira.