Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Sexu-izaerako delituen ziurtagiria

Sexu-izaerako delituen ziurtagiria

2016. urteaz geroztik, laneko jardunean adingabeekin ohiko harremana duten langileek Sexu-izaeragatiko delituen ziurtagiria aurkeztu behar dute.

Agiri horrek egiaztatuko du, igorritako egunean eskatzaileak sexu-izaerako deliturik ez duela Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian.

Informa zaitez honi buruz

Interesdunak: edozein pertsona fisiko adinez nagusia.

Adingabeak edo gaitasuna judizialki aldatuta duten norbanakoak guraso edo legezko tutoreek ordezkatu beharko dituzte.

Eskatzailea beste pertsona baten ordezkaria bada, ordezkariak bere nortasuna eta eskatzailearena egiaztatu beharko ditu, eta legezko ordezkaria dela egiaztatzen duen zuzenbidezko dokumentua eduki beharko du. Zure seme-alaba adingabeen izenean eskatzen baduzu, Familia-liburu originala edo kopia erkatua ere aurkeztu behar dituzu.

Adingabeekin ohiko harremanetan lan egin nahi baduzu eskatu beharko duzu, profesionala zein boluntarioa bazara.

Ziurtagiri hau doan da.