Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Sexu-izaerako delituen ziurtagiria

Sexu-izaerako delituen ziurtagiria

2016. urteaz geroztik, laneko jardunean adingabeekin ohiko harremana duten langileek Sexu-izaeragatiko delituen ziurtagiria aurkeztu behar dute.

Agiri horrek egiaztatuko du, igorritako egunean eskatzaileak sexu-izaerako deliturik ez duela Sexu Delitugileen Erregistro Nagusian.

Informa zaitez honi buruz

Interesdunak: adinez nagusia den edoizen pertsona fisiko.

Adingabeen eta pertsona desgaituen kasuan, guraso edo legezko tutoreek eskatu beharko dute ordezkaritza bidez.

Eskatzailea beste pertsona baten ordezkaria bada, ordezkariak bere nortasuna eta eskatzailearena egiaztatu beharko ditu, eta legezko ordezkaria dela egiaztatzen duen zuzenbidezko dokumentua eduki beharko du. 

Horrez gain, pertsona juridikoa izatekotan langile guztien ziurtagiria eska dezakezu. 

Adingabeekin ohiko harremanetan lan egin nahi baduzu eskatu beharko duzu, profesionala zein boluntarioa bazara.

Ziurtagiri hau doan da.