Menua
Bilatu
justizia.eus
 • Bilatu
Euskadi.eus

Doako justizia

Doako laguntza juridikoa nola eskatu

Doako laguntza juridikoaren onarpena lortzeko prozedura.

Informa zaitez honi buruz

Doako laguntza juridikoa lortzeko prozedura Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren bidez izapidetzen da (OJZ). Horretarako, lehenik eta behin, ezinbestekoa da hitzordua eskatzea, bai Aurretiko hitzorduaren Zerbitzuaren bidez, bai Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Orientazio Juridikoko Zerbitzuen telefonoen bidez.

Orientazio Juridikoko Zerbitzuak arreta eta informazioa eskaintzen die herritarrei doako laguntza juridikoa jasotzeko prozesuan, pertsona guztiek aukera izan dezaten prozedura judizialetan beren interesak defendatzeko, beharrezko zerbitzuak ordaintzeko baliabide ekonomikorik izan ez arren.

Abokatuen Elkargoek kudeatzen duten zerbitzu hau eta diru publikoaren bidez finantzatzen da. Horregatik, zerbitzua eskatzen dutenek baliabiderik ez dutela frogatu behar dute.

 • Espainiarrek, Europar Batasuneko kide diren estatuetako herritarrek eta Espainian dauden atzerritarrek, baldin eta auzitan jarduteko baliabiderik ez dutela egiaztatzen badute.
 • Gizarte Segurantzako Zerbitzu Erkideek eta Erakunde Kudeatzaileek.
 • Onura publikoko erakundeek eta dagokien Administrazio Erregistroan inskribitutako fundazioek.
 • Lan-arloko jurisdikzioan: Gizarte Segurantzaren onuradunek eta langileek.
 • Zigor-arloko jurisdikzioan: auzitan jarduteko baliabiderik ez duten herritar guztiek, baita atzerritarrek ere Espainian legezko egoitza eduki ez arren.
 • Administrazioarekiko auzietako jurisdikzioan: atzerritarrk Espainian sartzea ukatu eta Espainiako lurraldetik kanporatzea suposatu dezaketen prozesuetan edo asilo-eskaeren inguruko prozesuetan.
 • Mugaz gaindiko auzietan: pertsona fisikoak.
 • Konkurtso-eremuan: prozedura bereziko izapideetako zordunek, betiere, zorduna mikroenpresa denean. Sindikatuei ere aitortzen zaie Gizarte Segurantzako onuradunen eta langileen interes kolektiboak defendatzeko.
 • Terrorismoaren biktimen eskubideak sustatzea eta defendatzea helburu duten elkarteek. 
 • Arau-infakzioei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko arau-hausteak egiten dituzten pertsonak babesteko Legearen arabera, Informatzaileak Babesteko Agintaritza Independenteari edo kasuan kasuko agintari autonomikoei arau-hausteak jakinarazten dizkieten pertsonek.

Era berean, eta auzitan aritzeko baliabiderik daukan ala ez alde batera utzita, berehala aitortuko zaie doako laguntza juridikoa honako hauei: genero-indarkeriaren, terrorismoaren eta gizakien salerosketaren biktimei biktima-izaerarekin lotura duten prozesuetan, baita adingabeei eta desgaitasun psikikoa dutenei ere, abusuen edo tratu txarren biktima direnean. Eskubide hori bera dute istripu baten ondoriozko sekuela iraunkorrak direla-eta haien ohiko lan- edo lanbide-zereginak egiteko gai ez direnek eta eguneroko funtsezko jarduerak egiteko beste pertsona batzuen laguntza behar dutenek, auziaren xedea jasandako kalte pertsonal eta moralengatiko kalte-ordaina erreklamatzea denean.

Eskabidea aurkeztea doan da.