Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Kontsultatu zure izapideak

Zure ziurtagiri-eskaerak edo bidalitako erreklamazioen zein iradokizunen egoera kontsultatu dezakezu

Zerbitzu honen bidez Euskadiko Egoitza Judizial Elektronikoan izapidetu dituzun eskaera, erreklamazio eta iradokizunen egoera kontsulta dezakezu. Era berean, 2023/09/13 baino lehenago eskatu diren jaiotza-, ezkontza- eta heriotza-ziurtagirien egoera kontsulta dezakezu. 

Halaber, Justizia Ministerioaren bidez izapidetutako eskaeren egoera kontsulta dezakezu. 

Informa zaitez honi buruz

Euskadiko Egoitza Judizial Elektronikoaren bidez kexa edo iradokizun bat telematikoki aurkeztu dutenei edo Justizia Ministerioaren bidez Azken Nahiaren Egintzen Ziurtagiria, Zigor-Aurrekarien Ziurtagiria, Sexu-izaera duten Delituen Ziurtagiria edo Erregistro Zibileko Espedienteak eskatu dituztenei.

Kontsultaren arabera, batzuetan, zerbitzuan sartzeko nahitaezkoa da modu seguruan identifikatzea identifikazio elektronikoaren bidez.