Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Nazioarteko lankidetza juridikoa

Justizia arloko nazioarteko lankidetzari buruzko informazioa

Herrialdeen arteko lankidetza juridikoa funtsezkoa da babes judizial eraginkorra bermatzeko. Helburu horrekin, gure lurraldeko organo judizialek formalki hirugarren herrialdeekiko lankidetza eskatzen dute, beren lurralde-eremutik kanpo jarduketa jurisdikzionalak egiteko. Egintza hori  nazioarteko laguntza judizial gisa ezagutzen da, bai zigor-, zibil- eta merkataritza-arloan.

Informatu honi buruz

Estradizio-prozedurak, erregu-komisioak, hau da, instrukzio edo ikerketa bat egiteko beharrezkoak diren egintzak (zitazioak, dokumentu judizialen jakinarazpena, frogak lortu, etab.), eta epaien betearazpena (kondenatuak lekuz aldatu eta epai irmoak aitortu eta betearazi).

Jakinarazpenak egin eta agiri judizialak helarazi, erreguzko komisioen bidez mugaz gaindiko auzietan frogak lortu eta gauzatu, adingabeen lapurreta auzietan lagundu, atzerrian elikagaiak eskuratu eta atzerriko zuzenbideari buruzko informazioa lortu.

Prozedura jarraitzen duen agintaritza judizialari dagokio nazioarteko laguntza judiziala eskatzeko eskumena, baina ezarri beharreko araudiaren arabera eskaerak helarazteko modua aldatu egiten da.

Aldebiko edo alde anitzeko hitzarmen gehienen kasuan, eskaerak bideratzeko organo gisa agintaritza nagusi bat ezarri ohi da. Espainiaren kasuan, agintaritza zentral hori Justizia Ministerioa da, Nazioarteko Lankidetza Juridikoaren Zuzendariordetza Nagusiaren bidez.

Elkarrekikotasun-printzipioa aipatzen bada, bide diplomatikoa erabiliko da eskualdatzeko. Justizia Ministerioak ere, Nazioarteko Lankidetza Juridikoaren Zuzendariordetza Nagusiaren bitartez, eskaera horiek bideratzen ditu.

Azkenik, Europar Batasuneko estatu kideen arteko komunikazioa, oro har, zuzenean Agintari Judizialen artean bideratzen da, eta gero eta mugatuagoa da Agintaritza Zentralaren esku-hartzea.

Nazioarteko lankidetza juridikoa aldebikoak edo aldeaniztun Tratatuetan edo Akordioetan oinarrituta gauzatzen da, edo, trataturik ezean, elkarrekikotasun-printzipioaren bidez.

Zibil- eta merkataritza-arloei dagokienez, zibil-arloko nazioarteko lankidetza juridikoari buruzko uztailaren 30eko 29/2015 Legea argitaratu zen. Hala ere, Lege hori indarrean dauden nazioarteko itun eta akordio ugariekiko eta Europar Batasunaren xedapen ugariekiko subsidiarioa da.

Justizia Ministerioak, Estatuko Fiskaltza Nagusiak eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak egindako nazioarteko laguntza judizialeko eskuliburuak nazioarteko hitzarmenak edo arlo horretan aplikatzekoak diren beste arau juridiko batzuk identifikatzeko aukera ematen du, eta laguntza osagarria eman dezaketen erakundeei buruzko informazioa ematen du (Europako, Espainiako edo Iberoamerikako sare judizialak, Eurojust, etab.), eta harremanetarako direktorioa du.

Oro har, lan-arloan eta administrazioarekiko auzien arloan, analogiaz aplikatzen dira arlo zibilean eta merkataritza-arloan dauden arauak, nazioarteko laguntza judizialaren eskaerari eta prestazioari dagokienez.