Menua
Bilatu
justizia.eus
 • Bilatu
Euskadi.eus

Babes-agindua

Nola eskatu babes-agindu bat

Babes-agindua Epaile batek ematen duen autoa da. Auto horren bidez, babes- eta segurtasun-neurriak hartzen dira, zibilak eta zigor-arlokoak, etxeko indarkeriaren eta/edo genero-indarkeriaren biktima diren pertsonak babesteko.

Informa zaitez honi buruz

Egitateen larritasunaren arabera, Guardiako Epaileak kautelazko neurri hauek har ditzake:

Zigor-arloko kautelazko neurriak

 • Behin-behineko espetxealdia.
 • Hurbiltzeko debekua.
 • Bizileku-debekua.
 • Komunikatzeko debekua.
 • Armak kentzea.
 • Beste batzuk.

Arlo zibileko kautelazko neurriak

 • Familiaren etxebizitza erabiltzeko eta gozatzeko arauak zehaztu.
 • Seme-alabak zaintzeko, bisitatzeko, haiekin komunikatzeko eta egoteko araubidea zehaztea.
 • Mantenua emateko araubidea.
 • Bestelako neurriak.

Biktimak edo bere legezko ordezkariak eskatuko ditu izaera zibileko kautelazko neurriak. Neurriak behin-behinekoak izango dira eta 30 eguneko epean Zibileko Epaile batek berretsi, aldatu edo baliogabetu beharko ditu.

Gizarte-laguntza eta -bases neurriak

Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako araudiak xedatzen dituenak. 

Etxeko indarkeria pairatzen duen edozeinek, edo biktimarekin ondorengo ahaidetasun-harremanetako bat duen edozein pertsonak: ezkontidea, bikotekidea, seme-alaba propioak edo ezkontidearen edo bikotekidearen seme-alabak, edo biktimaren beraren edo ezkontide edo bikotekidearen ahala, tutoretza, kuradoretza, harrera edo zaintzaren mende dagoen edozein senide.

Biktimaren legezko ordezkariak ere eska dezake babes-agindua.

Babes-agindu bat eskatzea doako izapidea da.

Babes-aginduak babes osoko estatutua ematen die biktimei; eta ondorioz, ordena zibil nahiz ordena penaleko kautela-neurriez gain, laguntza emateko eta gizarte-babeserako legedian ezarrita dauden neurriak har daitezke. Era berean, biktimak eskubidea izango du erasotzailearen egoera prozesalaren eta espetxe-egoeraren inguruko informazioa uneoro jasotzeko.  

Babes-agindua Etxeko Indarkeriaren Biktimak Babesteko Erregistro Zentralean inskribatuko da. Erregistroa Justizia Ministerioak kudeatzen du eta datu-base gisa funtzionatzen du. Horrela, ezarri diren babes-aginduez gain, hartu diren neurrien inguruko informazioa eskuragarri dute Epaitegiek, Ministeritza Fiskalak, Polizia Judizialak eta Autonomia Erkidegoek; horien tramitazioa ahalbidetuz.