Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Justizia Sailburuordetza

Ezagutu Justizia Sailburuordetzaren funtzioak eta jardun-arloak.

Euskadiko Justizia Administrazioa Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren mende dago.

Informa zaitez honi buruz

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailburua Beatriz Artolazabal (leiho berri batean irekitzen da) da.

Argitaratu da Irailaren 6ko 18/2020 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena.

Urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuak (PDF, 341 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bere egitura, organoak eta bakoitzaren funtzioak ezartzen ditu.

(Urtarrilaren 11ko 5/2022 Dekretuak (PDF, 356 KB) (leiho berri batean irekitzen da) eta martxoaren 29ko 40/2022 Dekretuak (PDF, 161 KB) (leiho berri batean irekitzen da) aldatua).

1978ko Espainiako Konstituzioak (leiho berri batean irekitzen da) ezartzen du Estatuak duela Justizia Administrazioaren eskumen esklusiboa (149.1.5 art.)

Hala ere, 1979ko Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak (leiho berri batean irekitzen da) ezartzen du Autonomia Erkidegoari dagokiola bertako Justizia Administrazioak behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak dituen giza baliabideak, baliabide materialak eta ekonomikoak jartzea (35.3 art.)

1980an, Estatutuan (2. xedapen iragankorrean) transferentziak egiteko aurreikusitako Transferentzien Batzorde Mistoa sortu zen eta, ordutik, batzorde horrek ezarri ditu transferentziak egiteko arauak. Arau horiek 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera dituzte ondoreak.

Estatuko zerbitzuak EAEra eskualdatzeko arauak ondoko Errege Dekretuetan jaso dira:

Estatutuak 35.4 artikuluan ezartzen duenez, EAEk eta Justizia Ministerioak elkarlanean aritu behar dute Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartutako eskumenak modu ordenatuan kudeatzeko.

1988. urtean Justiziako lehen eskumenak gure gain hartu zirenetik, Justizia Sailak, Justizia zerbitzuarekiko konpromisoa erakutsi du Euskadiko Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa modernizatzeko prozedurak ezarriz, hurrengo planen bitartez:

Egoitza Judizialen Plana: VII. legegintzalditik aurrera sustatua.

Informatika judizialarekin lotutako planak: Informatika judizialeko lau planak hurrengoak dira: 1990/1995,1996/1999,2000/2003 eta 2008/2011. Horien bidez, teknologia berrietan oinarritutako prozedura judizialak izapidetzeko tresnak garatu eta ezarri ziren, eta JustiziaNet (orain JustiziaEus) izeneko Euskadiko Justizia Administrazioaren Web Ataria sortu zen.

Bulego Judizial eta Fiskalaren eraberritzearekin eta antolaketarekin lotutako planak:

Eusko Jaurlaritzak 1990ean, ordezkaritza handieneko zentral sindikalekin batera proposatutako eredu alternatiboak erreformaren premisa nagusitzat ezarri zuen jarduera jurisdikzionala, prozedurazkoa eta administratiboa bereiztea, bulego judizialaren berezko funtzioak epaileek egikaritutako jurisdikzio hutsetik bereizteko helburuarekin.

 

Erreforma-plan horiek egungo auzitegi, epaitegi eta bulego fiskal eta judizial guztiei eragiten diete, eta, beraz, horietako kide guztiei. Bulego Judizial Berria 14 barruti judizialetatik 13tan ezarri da, eta Bilbon ezartzea falta da.

 

Hizkuntza-normalizazioarekin lotutako planak: Eusko Legebiltzarraren 10/1982 Legea, Euskararen Normalizazioari buruzkoa (leiho berri batean irekitzen da), onartu zenetik, etengabeko ahalegina egin da EAEko Administrazio Publikoaren esparruan euskararen erabilera sustatzeko. Hala ere, Justizia Administrazioa euskalduntzeko eta euskara sustatzeko prozesua, Administrazio Publikoaren beste eremu batzuetan baino beranduago izan da, eta gauzatze-erritmoa ere beste administrazio batzuetan baino motelagoa da, funtsean, konplexutasun bereziko administrazio-eremua delako.

2008. Urtean JAMJI (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da) dokumentu bateratua onartu zen: EAEn Justizia Administrazioa Eraberritzeko eta Euskalduntzeko Jarrera Integrala onartu zen, eta bertan zehaztu ziren euskalduntzeari, teknologia berriei eta antolakuntzaren egokitzeari buruzko 2008-2012rako helburuak eta ildo estrategikoak. Plan horren baitan hurrengo planak bilduta daude:

JAIKP (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da): Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako Plana.

JAAP (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da): Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Bulego Judizial eta Fiskalen Antolamendu Plana.

JAHNP (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da): EAEko Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorra 2008-2017 (egun 2020ra arte luzatua).

JDP (PDF, 2 MB) (leiho berri batean irekitzen da): Justizia Digitalaren Plana 2021-2026