Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Profesionalentzako zerbitzuak

Profesionalentzako zerbitzuak

Justiziako profesionalek Justizia-arloko administrazio eskudunek ezarritako bitarteko elektronikoak, aplikazioak edo sistemak erabiltzeko betebeharra dute. Bestalde, Administrazioek baliabide horiek emateko betebeharra dute.

Informa zaitez honi buruz

PSP - Euskadi profesionalek eta pertsona juridikoek prozedura judizialak telematikoki izapidetzeko eta Justizia Administrazioarekin komunikatzeko eskura duten plataforma da.

Plataforma honek aukera ematen du, behar den segurtasunarekin, Espediente Judizial Elektroniko bakarrean esku hartzea, idazki mota guztiak aurkeztea, jakinarazpenak jasotzea, espediente judizial elektronikora sartzea, seinalamenduak kontsultatzea eta rol bakoitzaren interes partikularreko beste funtzionalitate batzuk kontsultatzea.

2023/02/24an, PSP-Euskadi aplikazioak behin betiko ordezkatu zuen JustiziaSip. Data horretatik aurrera ez da jakinarazpen telematikorik iristen JustiziaSip-en bidez, eta ezin da idatzi telematikorik aurkeztu sistema horretatik.

Aplikazioa kontsulta moduan baino ez dago erabilgarri.

JustiziaSip Justiziako profesionalek prozedura judizialak telematikoki komunikatzeko eta izapidetzeko diseinatutako aplikazioa da. Eusko Jaurlaritzaren Herri Administrazio eta Justizia Sailaren maiatzaren 19ko ebazpenak (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da) eta 2018ko martxoaren 12ko Instrukzioa, Bulego Judizial eta Fiskalaren Modernizaziorako Zuzendariarena, JustiziaSIP bitartez egiten diren bulego judizialen eta profesionalen arteko komunikazio telematikoak arautzen dituzte.

JustiziaIkusBi ikustaldi judizialak deskargatzeko zerbitzuak aukera ematen die justiziako profesionalei parte hartu duten ikustaldien grabazioen kopia lortzeko. Sartzeko gako bat erabili behar da; gakoa organo judizialean eskatu behar da eta profesionalak parte hartzen duen prozedura baterako bakarrik balio du (sarbide bakarreko gakoa).

EpaiDigitala epaiketa eta jarduketa birtualak egiteko Webex aplikazioan oinarritutako tresna da. Horri esker, profesionalak telematikoki joan daitezke jarduketetara, justizia-jauregian agertu gabe. 

Berehalako edo gaur egungo kaudimengabezia-egoeran dauden mikroenpresek (10 langile baino gutxiago eta 2.000.000 eurotik beherako negozio bolumena dutenek) irailaren 5eko 16/2022 Legeak sortu berri duen prozedura berezi bat jarrai dezakete.

Prozedura honen izapidetzea errazteko Mikroenpresen Zerbitzu Elektronikoa deritzon plataforma sortu dute. Horren ezaugarri garrantzitsuenetako bat inprimaki normalizatuak pertsona fisiko eta juridikoen esku elektronikoki jartzea da, bete eta deskarga ditzaten. Horri esker, bai zordunek, bai hartzekodunek baita pertsonalki erantzule diren bazkideek ere komunika daitezke eta epaitegi eskudunari izapidea egiteko nahitaezko datuak bidal diezazkiokete.

Hori egin eta gero, erabiltzaileak formularioa deskargatzeaz gain, zuzenean bidal dezake PSP-Euskadi plataformatik.