Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Profesionalentzako zerbitzuak

Profesionalentzako zerbitzuak

Justiziako profesionalek Justizia-arloko administrazio eskudunek ezarritako bitarteko elektronikoak, aplikazioak edo sistemak erabiltzeko betebeharra dute. Bestalde, Administrazioek baliabide horiek emateko betebeharra dute.

Informa zaitez honi buruz

PSP-Euskadi pertsona fisiko, juridiko eta profesionalek parte diren prozeduren espediente judizialetan, jakinarazpen telematikoetan eta idazkien aurkezpenetan sartzeko eskuragarri duten duten plataforma da eta Kudeaketa Prozesaleko Avantius Sistemarekin integratuta dago.

2023/02/24an, PSP-Euskadi aplikazioak behin betiko ordezkatu zuen JustiziaSip. Data horretatik aurrera ez da jakinarazpen telematikorik iristen JustiziaSip-en bidez, eta ezin da idatzi telematikorik aurkeztu sistema horretatik.

Aplikazioa kontsulta moduan baino ez dago erabilgarri.

JustiziaSip Justiziako profesionalek prozedura judizialak telematikoki komunikatzeko eta izapidetzeko diseinatutako aplikazioa da. Eusko Jaurlaritzaren Herri Administrazio eta Justizia Sailaren maiatzaren 19ko ebazpenak (PDF, 3 MB) (leiho berri batean irekitzen da) eta 2018ko martxoaren 12ko Instrukzioa, Bulego Judizial eta Fiskalaren Modernizaziorako Zuzendariarena, JustiziaSIP bitartez egiten diren bulego judizialen eta profesionalen arteko komunikazio telematikoak arautzen dituzte.

JustiziaIkusBi ikustaldi judizialak deskargatzeko zerbitzuak aukera ematen die justiziako profesionalei parte hartu duten ikustaldien grabazioen kopia lortzeko. Sartzeko gako bat erabili behar da; gakoa organo judizialean eskatu behar da eta profesionalak parte hartzen duen prozedura baterako bakarrik balio du (sarbide bakarreko gakoa).

EpaiDigitala epaiketa eta jarduketa birtualak egiteko Webex aplikazioan oinarritutako tresna da. Horri esker, profesionalak telematikoki joan daitezke jarduketetara, justizia-jauregian agertu gabe. 

Berehalako edo gaur egungo kaudimengabezia-egoeran dauden mikroenpresek (10 langile baino gutxiago eta 2.000.000 eurotik beherako negozio bolumena dutenek) irailaren 5eko 16/2022 Legeak sortu berri duen prozedura berezi bat jarrai dezakete.

Prozedura honen izapidetzea errazteko Mikroenpresen Zerbitzu Elektronikoa deritzon plataforma sortu dute. Horren ezaugarri garrantzitsuenetako bat inprimaki normalizatuak pertsona fisiko eta juridikoen esku elektronikoki jartzea da, bete eta deskarga ditzaten. Horri esker, bai zordunek, bai hartzekodunek baita pertsonalki erantzule diren bazkideek ere komunika daitezke eta epaitegi eskudunari izapidea egiteko nahitaezko datuak bidal diezazkiokete.

Hori egin eta gero, erabiltzaileak formularioa deskargatzeaz gain, zuzenean bidal dezake PSP-Euskadi plataformatik.

Ondasunak Likidatzeko Plataforma Elektronikoa (aurrerantzean, PLABI) Justizia Ministerioak likidazioan dauden mikroenpresen aktiboak argitaratzeko abian jarritako atari publiko elektronikoa da, eta Mikroenpresen Zerbitzu Elektronikoarekin konektatuta dago.

Irailaren 5eko 16/2022 Legearen babesean sortu zen (Konkurtso Legearen testu bategina erreformatzekoa, maiatzaren 5eko 1/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua), eta mikroenpresak likidatzeko prozedura berezirako erabiltzen da, salbu eta likidazio-planeko askotariko sistema baten bidez eskualdatzea aurreikusten den ondasunen edo eskubideen kasuetan.

Mikroenpresen prozedura berezia pertsona fisiko edo juridikoa izan daitekeen zordunari aplikatzen zaio, betiere, enpresa-jarduera bat aurrera eramaten badu eta kaudimengabezian egoteko aukerak baditu edo berehalako kaudimen-gabezian edo egungo kaudimen-gabezian badago.

Konkurtso Legeko 684.artikuluko eredua Espainiako konkurtso-prozeduren esparruan erabiltzen den formulario ofiziala da eta Konkurtso Legeko 633. artikuluan ezarritako betekizunen araberako Berregituratze Plana aurkezteko erabiltzen da. Plan hori funtsezkoa da kaudimengabezia-egoeretan, eta enpresa edo erakunde zorduna berrantolatzea du helburu zailtasun ekonomikoak gainditzeko.

Konkurtso Legeko 627.artikuluko formularioa hartzekodun publikoekin izan daitezkeen zorren berregituraketa-plana komunikatzeko erabiltzen da.

Hartzekodun publikoei egoitza elektronikoan ezarritako zerbitzuaren bidez jakinaraziko zaie. Zerbitzu horren bidez, erabiltzaileen eskura dagoen formularioa deskargatu ahal izango da betetzeko.

Aplikazioetan sartzeko arazoak badituzu, edo bestelako arazorik baduzu, Erabiltzaileentzako Zerbitzura jo ezazu, sap@justizia.eus e-postaren bidez, edo  945 01 63 00 telefono zenbakira deituz.