Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

AJEEBT

Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoa

Uztailaren 5eko 18/11 Legeak, Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) erabilera arautzen duenak ezarri zuen, hitzaurrean eta haren artikuluetan, beharrezkoa zela organo bat sortzea, Justizia Administrazioaren sistemen eta aplikazioen elkarreragingarritasuna eta administrazioen arteko lankidetza ziurtatzeko jarraibideak finkatzeko, eta beharrezko lankidetzaren oinarri izan behar diren irizpideak finkatzeko. 

Gaur egun, 6/2023 Errege Lege Dekretuaren bidez, indartu nahi dira Komitea, eta, horrekin batera, Justizia guztiona eta guztiontzako zerbitzu gisa asimilatzeko beharra. Horretarako, itunak, adostasunak eta erantzunkidetasuna haren funtsezko ezaugarriak eta ohar banaezinak bilakatzen dira. Ondorioz, Justiziaren Administrazio digitalaren bateratutako gobernantza-organo gisa eta Justizia Administrazioaren eraldaketa digitalaren garapena bultzatzeko eta koordinatzeko organo gisa indartzen da.

Informa zaitez honi buruz

Justizia arloko administrazio ezberdinek ez dituzte sistema eta aplikazio informatiko berdinak erabiltzen. Aplikazio horien arteko bateragarritasuna eta elkarreragingarritasuna eta administrazio ezberdinen arteko elkarlana bermatzeko helburuarekin, 2013an Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoa sortu zen (AJEEBT).

Haren helburu nagusiak dira Justiziaren administrazio digitalaren kogobernantza bultzatzea eta Justizia Administrazioaren eraldaketa digitalaren garapena bultzatzea eta koordinatzea.

Horrez gain, bere betebehar nagusia Elkarreragingarritasun eta segurtasun Eskema judizialaren garapenerako oinarriak ezartzea da. Alegia, informazioaren eta formatu eta aplikazioen zaintza, normalizazioa eta segurtasuna bermatzeko irizpide sorta, elkarreragingarritasuna bermatzeko Administrazio publikoek hartzen dituzten erabaki teknologikoetan kontutan hartzekoak.

AJEEBT osatzen duten organoak hurrengoak dira: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, Estatuko Fiskaltza Nagusia, Justizia Ministerioa eta Justizia arloan eskumenak dituzten Autonomia Erkidegoak. Erakunde horiek euren eskumenei dagokienez subiranoak dira eta bakoitzak bere sistema informatikoak garatu ditu. Hori dela eta, datuen eta informazioaren trukaketa finkatzea zailagoa da.

Zenbait lantaldetan Justizia Administrazioko Letraduen Kidegoko kideek ere parte hartzen dute.

AJEEBTk organo ezberdinak ditu: Osokoa, Batzorde Iraunkorra, Presidentetza eta Idazkaritza Nagusia.

Gainera, Bulego Teknikoa ere badu; bulego horren ardura Elkarreragingarritasun eta segurtasun eskema judizialaren (EJIS) oinarriak onartzea izango da.

Batzordeak Lantaldeak ditu. Lantalde horiek Administrazio interesdunek eta erakunde laguntzaile edo kontratatuek jarritako bitartekoekin moldatuko dira.

Eusko Jaurlaritzak AJEEBTren hurrengo Lantaldeetan eta Foroetan parte hartzen du: