Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Justizia leheneratzaileak epaiketara joatea eragotz diezazuke

Justizia leheneratzailea

Indarkeriaz egindako lapurreta bat jasan baduzu, edo zure senide bat arduragabekeria medikoak jota hil bada eta zu prozesuaren lekuko izan bazara, litekeena da epaitegira joan behar izatea biktima gisa deklaratzera. Izan ere, sistema judizialean bi biktima mota daude: alde batetik, zuzeneko biktima dago, hau da, delitu batek zuzenean eragindako kalte fisiko edo psikikoak, kalte emozionalak edo galera ekonomikoak jasan dituen pertsona fisiko oro. Eta zuzeneko biktimez gain, zeharkako biktimak ere badaude, alegia, heriotza edo desagertze kasuetan zuzenean eragiten zaien biktimen senideak, baldin eta horiek ez badira gertaeren erantzuleak.

Mota horretako egoerak kudeatzeko, Justizia Errestauratibo Zerbitzua dago. Zerbitzu horrek hainbat jarduera errestauratibo eskaintzen ditu, eta, horien bidez, delituaren parte diren pertsonen arteko harremana errazten da, eragindako kaltea konpontzeko helburuz. Horrelako prozesuetan parte hartzea borondatezkoa da, eta emaitza alderdi guztientzat ona bada, baliteke epaiketara deklaratzera joan beharrik ez izatea.

Hala ere, epaileak izango du azken hitza, eta berak proposatuko die alderdiei praktika errestauratiboetara jotzeko aukera. Lehen urrats horren ondoren, Justizia Errestauratibo Zerbitzua alderdiekin harremanetan jarriko da, gaiari buruzko informazioa jasotzeko eta haien baimen informatua eskatzeko, eta, horrela, prozesu errestauratiboari ekiteko.

Justizia Errestauratiboko Euskal Zerbitzuaren memoriaren datuak
Euskadiko Justizia Erresaturatibo Zerbitzuaren (EJZ) 2019ko Memorian jasotako datuen arabera, EJZk 500 kausa baino gehiagotan jardun zuen. Zerbitzuak 165 kasu izan zituen, eta espedienteen % 40 bitartekaritza-prozesu baten bidez ebatzi ziren. Txostenaren arabera, behin akordio batera iritsita, prozesuek ez zuten desbideratzerik izan exekuzio-fasean.

Gainera, urte horretan bertan 1.200 espediente baino gehiago kudeatu ziren, eta horietatik ia erdia justizia errestauratibo prozesu baten ondoren itxi zen (% 7ko igoera aurreko urtearekin alderatuta). Gainera, kasuen % 90ean baino gehiagotan akordioa erdietsi zen eta epaitegi bideratzaileek ez zuten epaiketarik egin.