Menua
Bilatu
justizia.eus
 • Bilatu
Euskadi.eus

Tasa judizialak

Zer dira tasa judzialak?

2013ko apirilaren 1etik aurrera Justizia Administrazioaren erabiltzaileek ordaindu egin behar dute zerbitzu publiko hori erabiltzeagatik. Tasa judizialak pertsona fisikoek eta juridikoek ordaindu behar dituzte, kasu zehatzetan ordaintzen dira eta Justizia Administrazioan eta Toxikologia eta Auzitegi Medikuntzako Institutuan tasak arautzen dituen 3/2013 Lege-Dekretuaren bidez aldatutako azaroaren 22ko 10/2012 Legeak arautzen ditu (leiho berri batean irekitzen da).

Informa zaitez honi buruz

Pertsona fisikoek eta juridikoek, kasu zehatzetan, auzitegietara jo eta Justizia Administrazioaren zerbitzua erabiltzeko ordaindu behar dituzten zergak dira.  2013ko apirilaren 1etik aurrera Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren ardura da tasak kudeatzea.

Estatuak ezarritako zergak dira, hortaz, estatu osoan ordaindu behar dira. Prozesua  Autonomia Erkidego batean bada, eta Erkidego horrek dagozkion finantza-eskuduntzen arabera beste tasa bat ezarri badu, biak ala biak ordaindu beharko dira.

Arlo zibilean, administrazioarekiko auzien arloan edo lan-arloan demanda edo errekurtsoa aurkeztu nahi duten pertsona juridiko guztiek ordaindu behar dituzte (kasuak azaroaren 20ko 10/2012 Legean aurreikusita daude (leiho berri batean irekitzen da)). Tasa hauek ez dira ordainduko ez zigor- arloan ez eta arlo militarrean ere. Doako justizia aitortuta duten pertsona juridikoek ez dituzte tasa judizialik ordainduko.

Tasaren salbuespen objektiboak honako hauek dira:

 • Oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak babesteko bereziki ezarritako prozeduretan demanda jartzea eta geroagoko errekurtsoak aurkeztea, bai eta hauteskunde-administrazioaren jardunaren aurkakoak ere.
 • Zordunak borondatezko konkurtsoa eskatzea.
 • Prozedura monitorioaren hasierako eskaera aurkeztea eta hitzezko judizioaren demanda, zenbatekoa erreklamatzeko, horien zenbatekoa bi mila eurotik gorakoa ez denean. Salbuespen hori ez da aplikatuko prozedura horietan erabilitako uzia judizioz kanpoko titulu betearazlearen izaera duen dokumentu batean oinarritzen denean, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legearen 517. artikuluan xedatutakoaren arabera.
 • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak jartzea, administrazioaren isiltasun negatiboa edo jarduerarik eza dagoenean.
 • Kontsumoko Arbitraje Batzordeek emandako laudoak betearazteko demanda aurkeztea.
 • Konkurtso-masaren intereserako eta merkataritza-arloko epailearen aldez aurreko baimenarekin konkurtso-administratzaileek jartzen dituzten akzioak.
 • Ondareak judizialki banatzeko prozedurak, salbu eta aurkakotza egiten bada edo ondasunak sartzeari edo baztertzeari buruzko eztabaida sortzen bada, eta tasa sortzen bada hitzezko judizioagatik eta eztabaidatzen den zenbatekoagatik edo oposiziogilearen konturako banaketa-koadernoaren aurkaratzetik eratorritakoagatik, eta biek aurka egiten badute bakoitzaren kontura, bakoitzaren zenbatekoagatik.

Ikuspegi subjektibotik, nolanahi ere, tasa horretatik salbuetsita daude:

 • Pertsona fisikoak.
 • Doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu zaien pertsona juridikoak, beren araudi erregulatzailearen arabera horretarako baldintzak betetzen dituztela egiaztatuz.
 • Ministerio Fiskalak.
 • Estatuko Administrazio Orokorra, autonomia-erkidegoetakoak, toki-erakundeak eta horien guztien mendeko organismo publikoak.
 • Gorte Nagusiek eta autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek.

Azaroaren 20ko 10/2012 Legeak zerga ordaintzea ezinbestekoa dela ezartzen duen edozein prozeduraren aurretik ordaindu behar dira (ustezko kasuak 2. artikuluan jasota daude).

Hurrengoek ezinbesteko dute eredu biak (696 eta 695) internet bidez aurkeztea:

 • Zergadun Handien Ordezkaritza Nagusian izena emandako norbanako edo erakundeek.
 • Estatuko zerga-agentziaren Enpresa Handien Kudeaketako Unitateek.
 • Sozietate anonimoek edo erantzukizun mugatuko sozietateek.

Gainontzeko kasuetan inprimakiak internet bidez bete daitezke, bestela, erakunde laguntzaileen bitartez kudeatu daitezke (Bankuak, Aurrezki kutxak, Kreditu-Kooperatibak), baita Zerga-agentziaren delegazioetan zerbitzua ematen duen gordailu-kutxen bitartez ere.

Tasa judizialek kuota finkoa eta kuota aldagarria dute; azken hau, prozeduraren kostuaren arabera aldatuko da.

Tasa judizialen kuota finkoak hurrengo taulan jasota daude:

Kuota finkoa, arlo zibilean

Mota

Zenbatekoa (€)

Ahozkoa eta kanbiozkoa

150 €

Arrunta

300 €

Monitorioa, europako monitorioa eta konkurtso prozeduran ezarritako intzidente-demanda

100 €

Judizioz kanpoko betearazpena eta titulu judizialen betearazpenen aurkakoa

200 €

Nahitaezko konkurtsoa

200 €

Apelazioa

800 €

Kasazioa eta prozesu arau-haustea

1.200 €

 

Kuota finkoa, administrazioarekiko auzien arloan

Mota

Zenbatekoa (€)

Laburtua

200 €

Arrunta

350 €

Apelazioa

800 €

Kasazioa

1200 €

 

Kuota finkoa lan-arloan

Mota

Zenbatekoa (€)

Erregutzea

500 €

Kasazioa

750 €

Kuota aldagarria erreklamatzen den kantitatatearen arabera kalkulatzen da. Honako hauek izan behar dira kontuan:

 • 1.000.000€-ra arteko erreklamazioei %0,5 aplikatzen zaie. 
 • Gainontzeko kopuruetan %0,25 aplikatuko da.
 • 10.000€-ra arteko muga jartzen da.