Menua
Bilatu
justizia.eus
 • Bilatu
Euskadi.eus
JustiziaEus-eko zerbitzuei buruzko ohiko galderak

Ohiko galderak

Euskadiko Justizia Administrazioak ematen dituen zerbitzuei buruzko ohiko zalantzak bildu eta zentralizatu ditugu, JustiziaEus zerbitzuaren erabiltzaile guztientzat erreferentzia-puntu izateko eta ahalik eta zorrotzen erantzuteko.

Zordun gisa, zer aukera ditut prozesu monitorioan?

Prozedura monitorioan, zordunak hiru jarrera har ditzake:

 • Zorra borondatez ordaintzea. Kasu horretan, zordunak zuzenean eman diezaioke erreklamatutako zenbatekoa demandatzaileari, eta hark idatziz jakinaraziko dio Bulego Judizialari, espedientea artxiba dezan; bestela, zenbateko hori epaitegiko kontsignazioen kontuan sar dezake.

  Bigarren kasu horretan, Justizia Administrazioaren letraduak demandatzailearen aldeko itzulketa-agindua emango du, eta demandatzaileak dagokion banketxean ordaindu ahal izango du.

  Hala ere, interesdunak bere titulartasuneko banku-kontu batera transferentzia egiteko eska dezake. Ordainketa egiaztatu ondoren, gaia artxibatu egingo da, jabeen elkartearen gastuak izan ezik. Kasu horretan, kostuen tasazioa eskatu ahal izango du abokatuak edo prokuradoreak parte hartu badute.

 • Zorra ordaintzeari uko egitea. Horretarako, idatziz adierazi beharko da zergatik ez duen ordaindu behar erreklamatutako zor osoa edo zati bat. Erreklamatutako zenbatekoa 2.000 eurotik gorakoa bada, idazki hori abokatuak eta prokuradoreak sinatu beharko dute. Ondorioz, kasu honek amaiera ematen dio prozedurari, eta zenbatekoaren arabera dagokion deklarazio-prozeduraren izapideekin jarraituko du. Horrek esan nahi du:
  • Zenbatekoa hitzezko epaiketari badagokio (gehienez 6.000 €), alderdiak zitatuko dira epailearen aurrean ikustaldi bat egiteko, egintza horretan proposatzen diren frogak gauzatzeko, eta epaia emango da.
  • Zenbatekoa judizio arruntari badagokio (6.000 € baino gehiago), demandatzaileak hilabeteko epean demanda aurkeztuko du prozedura horretarako eskatzen diren betekizunekin. Nolanahi ere, abokatuak eta prokuradoreak esku hartu behar dute, eta prozeduraren izapideei jarraituko zaie epaia eman arte.
 • Epea igaro eta ordaindu edo aurka egin gabe uztea. Azken kasu horretan, prozedurari bukaera emango zaio Justizia Administrazioko legelariaren dekretu baten bidez. Dekretu horretan, ondorengo exekuzio-prozesuan erreklama daitekeen zenbatekoa finkatuko da.