Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus
JustiziaEus-eko zerbitzuei buruzko ohiko galderak

Ohiko galderak

Euskadiko Justizia Administrazioak ematen dituen zerbitzuei buruzko ohiko zalantzak bildu eta zentralizatu ditugu, JustiziaEus zerbitzuaren erabiltzaile guztientzat erreferentzia-puntu izateko eta ahalik eta zorrotzen erantzuteko.

Zer neurri eska daitezke likidazio prozedura berezian?

1. Betearazpenak eteteko eskaera.

Likidazio-prozedura irekitzen denetik, eta enpresa edo ekoizpen-unitatea funtzionamenduan eskualdatzeko arrazoizko aukera objektiboa badago, zordunak berme erreala duen kreditu bat ez betetzearen ondoriozko betearazpen judizialak eta epaiketatik kanpoko exekuzioak etetea eska dezake. 27. inprimaki normalizatuaren bidez egingo da (F27. Betearazpenak eteteko eskaera (likidazioa) (KLren 712.2 artikulua).

Konkurtso-administratzailea izendatzeko eskaera.
Likidazio-prozedura bereziaren edozein unetan, gutxienez pasibo osoaren ehuneko hogei ordezkatzen duten kredituak dituzten zordunek edo hartzekodunek konkurtso-administratzaile bat izenda dadila eska dezakete, zorduna administrazio- eta xedapen-ahalmenetan ordezka dezan. Ehuneko hori hamarrera murriztuko da, zordunaren enpresa- edo lanbide-jarduera geldiarazten bada.

2. Enpresa edo merkataritza-establezimenduak baloratzeko aditua izendatzeko eskaera.

Zordunak, hartzekodunek edo, konplexutasun bereziko kasuetan salbuespen gisa, konkurtso-administratzaileak aditu bat izendatzeko eska dezakete. Bere eginkizun bakarra enpresaren edo haren ekoizpen-unitate baten edo gehiagoren balorazioa egitea da. Zordunak eta pasiboaren gehiengoa ordezkatzen duten hartzekodunek erabakitzen dute adituaren izendapena eta ordainsaria. Ez badatoz bat, Justizia Administrazioaren letraduak erabakiko ditu biak. Eskaera 28. inprimaki normalizatuaren bidez egiten da (F28. Enpresen balorazioan aditua izendatzeko eskaera (KLren 714.4 artikulua).