Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Zer neurri eska daitezke jarraipeneko prozedura berezian?

1. Betearazpenak eteteko eskaera.

Zordunak, prozedura irekitzeko eskaeran edo geroago, berme erreala duten kredituetatik datozen betearazpen judizialak eta epaiketatik kanpoko exekuzioak etetea eska dezake. Ezin da horrelakorik egin kreditu publiko pribilegiatuak edo nominekin lotutako Gizarte Segurantzako ordainketak direnean. 27. formulario normalizatuaren bidez eskatzen da (F27. Betearazpenak eteteko eskaera (likidazioa) (KLren 712.2 artikulua)

2. Bitartekaritza-prozedura eskaera.

Gutxienez pasibo osoaren % 20 ordezkatzen duten zordunek edo hartzekodunek konkurtso-bitartekaria izendatzea eska dezakete, prozedura hasten denetik botoa emateko epea amaitzen den arteko edozein unetan. Horren helburu bakarra zordunarekin eta hartzekodunekin jarraipen-plana negoziatzea da.

3. Zordunaren administrazio- eta xedatze-ahalmenak mugatzeko eskaera.

Pasibo osoaren ehuneko hogei, gutxienez, ordezkatzen duten zordunek edo hartzekodunek egungo kaudimengabezia-egoeran dagoen zordunaren administrazio- eta xedatze-ahalmenak mugatzeko eska diezaiokete epaitegiari. Eskaeran, mugatu nahi diren ahalmenak zehazteaz gain, horretarako arrazoiak adierazi behar dira. 15 inprimaki normalizatuaren bidez eskatzen da (F15. Zordunaren ahalmenak mugatzeko eskaera (KLren 703.2 art.).

4. Berregituraketan aditua izendatzeko eskaera.

Pasibo osoaren ehuneko hogei, gutxienez, ordezkatzen duten zordunek edo hartzekodunek berregituraketan aditua izenda dadin eska dezakete, zordunaren administrazio- eta xedatze-ahalmenetan esku hartzeko eginkizunarekin. Eskaera 16. inprimaki normalizatuaren bidez egiten da (F16. Berregituraketan aditua izendatzeko eskaera (esku-hartzea) (KLren 704.1 artikulua)

Pasibo osoaren ehuneko berrogei, gutxienez, ordezkatzen duten zordunek edo hartzekodunek berregituraketan aditua izenda dadin eska dezakete, zordunaren administrazio- eta xedapen-ahalmenak ordezteko eginkizunekin, betiere zorduna gaur egun kaudimengabezia-egoeran badago. Eskaera 17. inprimaki normalizatuaren bidez egiten da (F17. Berregituraketan aditua izendatzeko eskaera (ordezkapena) (KLren 704.2 artikulua).