Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus
JustiziaEus-eko zerbitzuei buruzko ohiko galderak

Ohiko galderak

Euskadiko Justizia Administrazioak ematen dituen zerbitzuei buruzko ohiko zalantzak bildu eta zentralizatu ditugu, JustiziaEus zerbitzuaren erabiltzaile guztientzat erreferentzia-puntu izateko eta ahalik eta zorrotzen erantzuteko.

Zer baldintza bete behar ditut prozedura monitorioa hasteko?

PZLko 812. artikuluak ezartzen duenez, prozedura monitorioaren bidez diru-zor likidoak, zehatzak, mugaeguneratuak eta edozein zenbatekokoak bakarrik erreklamatu ahal izango dira.

Hori dela eta, prozedura monitorioaren xedea erreklamazio ekonomikoetara, diruzkoa, mugatzen dira, eta ezin da beste mota bateko betebeharretara zabaldu, hala nola, eman, egin edo ez egin.

Era berean, ezin izango dugu zenbateko bat eskatu prozesu monitorioaren bidez, hasieratik epailearen adierazpena behar den kasuetan. Kasu horietan, dagokion aitorpen-prozesura (arrunta edo ahozkoa) edo familia kontuetara jo beharko da.

Zorrari dagokionez, honelakoa izan behar da:

  • Likidoa: zenbakiz adieraz daiteke edo eragiketa aritmetiko erraz baten bidez kantitatea lortzeko behar diren elementuak ditu.
  • Zehaztua: zehaztasunez ezagutzen da zenbatekoa.
  • Mugaeguneratua: erreklamagarria izan behar du hasierako eskaera aurkezten den unetik, ordaintzeko epea gainditu delako.
  • Galdagarria: zorduna ordaintzera behartuta dago.

Zenbatekoari dagokionez, edozein zenbatekoko zorrak erreklama daitezke.