Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Nork eska ditzake oposizioak prestatzeko bekak?

Bekak eska ditzakezu adinez nagusia bazara, eta, eskabidea aurkezteko epea amaitzean, honako baldintza hauek betetzen badituzu:

  1. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko debekuen eraginpean ez egotea.
  2. Beka ematen den unean, helburu bererako erakunde publiko edo pribatuen laguntzarik edo dirulaguntzarik jasotzen ez egotea.
  3. Karrera Judizialera eta Fiskalera, Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora edo Estatuko Abokatuen Kidegora sartzeko azken deialdian eskatutako baldintzak betetzea.
  4. Oposizioa zentro espezializatu baten edo prestatzaile baten edo batzuen zuzendaritzapean ikastea.

Gainera, beken onuradun zarenez, zure egoera sozioekonomikoa eta akademikoa egiaztatu beharko dituzu, bai eta deialdiak ezartzen dituen gainerako baldintzak betetzen dituzula ere.