Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Nori jakinarazi behar zaio prozedura berezia ireki dela?

Zordunak prozedura berezia irekitzeko komunikazio elektronikoa helarazi behar die eskaeran agertzen diren hartzekodunei, haien helbide elektronikoa ezagutuz gero, epaitegian aurkeztutako informazioa ikusteko aukera izan dezaten, baita zordunaren ezkontideari ere, ezkonduta badago.

Haatik, prozedura berezia hartzekodun edo pertsonalki erantzulea den bazkide batek eskatu izanagatik deklaratzen denean, zordunak hartzekodunei bidaliko die jakinarazpena.

Aldi berean, Justizia Administrazioaren letraduarengana ere joko du.