Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Nor aurkez daiteke Enplegu Publiko Eskaintza Publiko batera?

Justizia Administrazioko lanpostu publiko baterako hautagaia izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

  • Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko herrialderen bateko herritarra edo langileen joan-etorri askeari buruzko nazioarteko ituna duen estatu bateko herritarra izatea.
  • Deialdian xedatutako gutxieneko adina izatea. Lan-kontratuko lanpostu batean sartzeko 16 urte baino gehiago izan behar dira eta funtzionario izateko adin nagusikoa izan behar da.
  • Deialdian eskatutako titulazio akademikoa izatea edo eskaerak aurkezteko epea amaitu baino lehen egiaztatu ahal izatea.
  • Lanpostuak eskatzen dituen funtzioak betetzeko gaixotasunak edo mugapen fisiko nahiz psikikoren batek ezgaiturik ez egotea.
  • Administrazio Publikoan lan egiteko gaitasunik gabe utzita edo diziplinako espedientearen bitartez zerbitzutik kenduta ez egotea.