Menua
Bilatu
justizia.eus
  • Bilatu
Euskadi.eus

Nola pertsegitzen dira 4/2023 Legeak sortzen dituen tratu-berdintasunaren eta diskriminazio ezaren arloko arau-hausteak?

4/2023 Legeak, otsailaren 28koa, transexualen berdintasun erreal eta eraginkorrekoa eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzekoak, LGTBIfobia pertsegitzea du bere helburuen artean. Hauxe honela definitzen da: “LGTBI pertsona izateagatik edo uste horren ondorioz jasotzen diren jarrerak, portaerak eta arbuio, aurreiritzi, diskriminazio edo intolerantzia diskurtsoak.

Horretarako, LGTBIfobia pairatzen dutenen babes osoa, erreala eta eraginkorra bermatzera behartzen ditu administrazio publikoak, baita aipatutako jarrerak prebenitzeko, detektatzeko eta eteteko beharrezkoak diren neurriak hartzera ere. Era berean, honako betebehar hauek ezartzen ditu: biktimei eskubideen eta baliabideen inguruko informazioa eta orientazioa ematea, laguntza psikologikoa eta juridikoa eskaintzea, haien lan- eta gizarte-premiei erantzutea, eta, behar izanez gero, itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuak ematea.

Era berean, legeak LGTBIfobia oso errotuta dagoen eremuetan sakontzen du, hala nola, kirolean, familian eta hezkuntzan; eta LGTBI pertsonen babesa Espainiako Kanpo Ekintzan eragina izan behar duela xedatzen du.

Azkenik, neurrien eraginkortasuna ziurtatzeko, tratu-berdintasunaren eta sexu-orientazio eta -identitate, genero-adierazpen edo sexu-ezaugarriengatiko diskriminazio ezaren arloko arau-hausteen zerrenda jasotzen du. Horiek arintzat, astuntzat eta oso astuntzat jotzen dira, bete ez den betebeharraren izaeraren arabera, eta 200 eurotik 150.000 eurora bitarteko isunak dute ondorio.