Eduki nagusira joan

Justizia Administrazioa Euskadin

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi

Itzulpen juridikoen kontsulta

gaztelania > euskara Cambia para traducir de euskera a castellano

Bilaketaren emaitzak

Resultados de la búsqueda 'coacción'
Gaztelania Euskara
coacción derrigortze
coacción (N) derrigortze
Arloa:
Léxico de los juzgados
Coacción sobre peritos (N) Adituak derrigortze
Arloa:
Léxico de los juzgados
En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave (N) Okerragatik, derrigortzeagatik edo beldur larriagatik ezkontza deuseztatzeko prozesuetan
Arloa:
Leyes - Derecho Civil - Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
Definizioa:
1/2000 Legea, Prozedura Zibilarena
sin ninguna clase de violencia o coacción (N) inolako indarkeriarik edo derrigortzerik gabe
Arloa:
Léxico de los juzgados
fuera de los casos anteriores, quien cause a otro una coacción de carácter leve (N) aurreko kasuetatik kanpo, norbaitek, era arinean, beste bat derrigortzen badu
Arloa:
Léxico de los juzgados
Que conoce el escrito en petición de «TECLEAR SEPARACIÓN/DIVORCIO,ZDASOB» de su matrimonio, así como el convenio regulador que lo acompaña, mostrándose conforme con el contenido de dichos documentos, decisión que adopta libremente, sin que la misma haya sido condicionada por ninguna clase de violencia o coacción, por todo lo cual RATIFICA tanto la petición como el convenio que la acompaña de fecha «TECLEAR FECHA DEL CONVENIO» (N) Badakiela zein den «EZABATU EGOKIA EZ DENA: banantzeko/dibortzioko » eskaeraren edukia, bai eta eskaerarekin batera doan hitzarmen arautzailearena ere. Agirion edukiarekin ados dagoela, eta adostasuna askatasun osoz eman duela, inolako indarkeriarik edo derrigortzerik gabe. Horiek horrela, BERRETSI egiten dituela eskaera eta eskaerarekin batera doan «ZEHAZTU HITZARMENAREN DATA»(e)ko hitzarmena
Arloa:
Modelos judiciales - 27 - Eredua: 27038150
Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (n) Aurreko kasuetatik kanpo, norbaitek, era arinean, beste bat derrigortzen badu, hilabetetik hiru hilabete arteko isun zigorra ezarriko zaio. Laidotuak edo bere legezko ordezkariak salaketa aurkeztean soilik pertsegitu ahalko da egitate hori
Arloa:
Leyes - Boletín Oficial del Estado - Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
Definizioa:
1/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, honako lege organiko hau aldatzen duena: 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodearena
Que conoce el escrito en petición de reconciliación de su matrimonio, mostrándose conforme con el contenido de dicho documento, decisión que adopta libremente, sin que la misma haya sido condicionada por ninguna clase de violencia o coacción, por todo lo cual se RATIFICA en su escrito de [FECHA]. (n) Badakiela zein den bere ezkontzaren berradiskidetze eskaeraren edukia. Agirion edukiarekin ados dagoela, eta adostasuna askatasun osoz eman duela, inolako indarkeriarik edo derrigortzerik gabe.Horiek horrela, BERRETSI egiten duela [DATA](e)ko bere idazkian jasotakoa.
Arloa:
Textos libres de los documentos - Eredua: 27000450 - INSERTAR TEXTO
El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados (n) Norbaitek, larderia larria edo indarkeria erabiliz, beste bat ezkontzera behartzen badu, orduan, pertsona horri sei hilabetetik hiru urte eta sei hilabete arteko espetxe zigorra edo hamabi hilabetetik hogeita lau hilabete arteko isuna ezarriko zaio, derrigortzearen edo erabilitako bideen larritasunaren arabera
Arloa:
Leyes - Boletín Oficial del Estado - Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
Definizioa:
1/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, honako lege organiko hau aldatzen duena: 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodearena
Que conoce el escrito en petición de «SEPARACION/DIVORCIO» de su matrimonio, así como el convenio regulador que lo acompaña, mostrándose conforme con el contenido de dichos documentos, decisión que adopta libremente, sin que la misma haya sido condicionada por ninguna clase de violencia o coacción, por todo lo cual RATIFICA tanto la petición como el convenio que la acompaña de fecha [FECHA] (n) Ezagutzen duela «SEPARACION/DIVORCIO» -eskaeraren edukia eta baita eskaerarekin batera doan hitzarmen arauemailearena ere. Dokumentu horien edukiarekin ados dagoela, eta adostasuna askatasun osoz eman duela, inolako indarkeriarik edo derrigortzerik gabe. Horiek horrela, BERRETSI egiten dituela eskaera eta eskaerarekin batera doan [DATA](e)ko hitzarmena
Arloa:
Modelos judiciales - 27 - Eredua: 27136900

Lagungarri gerta dakizkizuke