Eduki nagusira joan

Justizia Administrazioa Euskadin

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
Hemen zaude: Zerbitzuak eta izapideak > Euskara justizian > Lege-testu elebidunak

Itzulpen juridikoen kontsulta

 
euskera > castellano Gaztelaniatik euskarara itzultzeko aldatu
Lege-testu elebidunak

Itzulpen juridikoen bilduma osoena duzu kontsultagai hemen: hiztegi juridikoak, epaitegietako lexikoa, esapideak eta ereduak, legeak, epaiak...

Ponderazio-markaren bidez adierazten da sarrera bakoitzaren normalizazio edo adostasun maila:

  • N Normalizazio maila gorena
  • n Testu normalizatuak
  • B Bestelako iturriak

Guztiak

Resultados de la búsqueda 'behin'
Euskara Gaztelania
(N) Zigorra behin betiko kentze Remisión definitiva de pena
Arloa:
Epaitegietako lexikoa
(N) Behin-behineko espetxealdian igarotako denbora kentze Abono del tiempo de prisión provisional
Arloa:
Epaitegietako lexikoa
(N) fidantzarik gabeko behin-behineko espetxeratze komunikatu prisión provisional comunicada y sin fianza
Arloa:
Epaitegietako lexikoa
(N) Zigorra behin betiko bukatutzat jotzen duen auto Auto de licenciamiento definitivo
Arloa:
Epaitegietako lexikoa
(N) 13/2003 Lege Organikoa, urriaren 24koa, Prozedura Kriminalaren Legea erreformatzekoa behin-behineko espetxeratzeari dagokionez Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional
Arloa:
Epaitegietako lexikoa
(N) Kontu eman da; Bilboko Espetxe-zaintzako epaitegitik jasotako aurreko idatzagiria, zeinak atxikia daukan [DATA](e)ko autoa, [...](e)ri ezarritako [ZENBAKIA] eguneko lana egitea gizartearentzat zigorra [ZENBAKIA] egunetan bete gabetzat ematen zuena( ezarritako epaia betearaztekoa).Eta erabaki da zigortuari lekukotza hartzea kondena urratzearen ustezko delituarengatik eta eranstea dagokion erreferentziazko autoei jasota gera dadin. Zigor horren zigor alternatiborik ez dagoela ikusita, hala badagokio, egin beza aurrera betearazpen honen izapidetzeak ezarritako gainontzeko zigorrei dagokienean ebatzitakoaren arabera, nahiz eta gizartearentzat lan egiteko zigorra bete ahal izango den, zigortua borondatez zigorra betetzera agertuko balitz hura preskribatu baino lehen, [DATA] bitarte.Ezagutaraz bekio ebazpen hau Zigorrak Kudeatzeko Euskal Zerbitzuari dagokion ondoreetarako. Egin bitez egin beharreko ohartarazpenak epaitegi honen aplikazio informatikoan eta bete bedi [DATA](e)ko autoan erabakitakoaren bidez agindutako behin-behineko artxibatzea. Dada cuenta; recibido del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de [POBLACION] el despacho que precede al que se acompaña auto de fecha [FECHA] por el que se declara incumplida la pena de [NUMERO] jornadas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad de las [NUMERO] impuestas al penado [...] en la Sentencia que se ejecuta y se acuerda la deducción de testimonio contra el mismo por un presunto delito de quebrantamiento de condena, únase a los autos de su referencia para constancia y, dada la inexistencia de alternativa penológica a la referida pena prosígase, en su caso, la tramitación de la presente ejecutoria en lo que respecta al resto de las penas impuestas en la forma acordada, sin perjuicio de que pudiera procederse al cumplimiento de los Trabajos en caso de que el penado se presentara voluntariamente a cumplirlos antes de la prescripción de la pena, en fecha [FECHA]. Póngase esta resolución en conocimiento del Servicio Vasco de Gestión de Penas a los efectos oportunos, háganse las anotaciones oportunas en la aplicación informática de este Juzgado y estese al archivo provisional de las actuaciones acordado por auto de fecha [FECHA].
Arloa:
Dokumentuetako testu libreak
(N) erabaki zituen berrikusteko eskatu diren behin betiko neurriak acordó las medidas definitivas cuya revisión se pretende
Arloa:
Dokumentuetako testu libreak
(N) b) Helburu dutenak ezkontzako kargei, ezkontideen arteko pentsio ekonomikoei eta seme-alabei aintzatetsitako mantenuari buruzko behin betiko neurriak --Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legearen 774. artikuluan xedatutakoa aplikatzean hartutakoak-- berrikus daitezela eskatzea, baldin eta berrikuspenaren oinarria bada ezkontidearen eta gurasoen inguruabar ekonomikoak funtsean aldatu izana COVID19ak sortutako osasun krisiaren ondorioz. b) Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando la revisión tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas de cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
Arloa:
Eredu Judizialak - 27 - Eredua: 27071500
(N) eta demandaren Berebat Diot lehenengoaren kopia (behin-behineko neurriak eskatzen dira bertan) y la copia del Otrosí Primero Digo de la demanda interesando medidas provisionales
Arloa:
Dokumentuetako testu libreak
(N) Antolaketa-eginbidea: pieza behin betiko artxibatzea Dior archivo definitivo de pieza
Arloa:
Eredu Judizialak - Adingabeen Epaitegia - Eredua: 17010950

Lagungarri gerta dakizkizuke