Menua
Bilatu
justizia.eus
 • Bilatu
Euskadi.eus

Tasa judizialak ez dira beti ordaindu behar

Tasa judizialak

Tasa judizialak pertsona fisiko edo juridiko batek auzitegietara jotzen duenean eta Justizia Administrazioa erabiltzen duenean ordaindu beharreko zergak dira. Hau da, pertsona batek zibil-arloan, administrazioarekiko auzien arloan edo lan-arloan demanda edo errekurtso bat jarri nahi badu, diru-kopuru bat ordaindu beharko du zerbitzu horregatik (tasa horiek ez zaizkie aplikatuko zigor- eta militar-arloei). Baina, zenbait egoeratan ez dira tasa horiek ordaindu behar.

Tasa judizialak ordaintzeko salbuetsita dauden kasuak hurrengoak dira (horietakoren bat salbuespenekin):

 • Eskaerak edo errekurtsoak gaitasunarekin, seme-alabatasunarekin, ezkontzarekin eta adingabeekin lotuta daudenean.
 • Izapideak oinarrizko eskubideak babesteari buruzkoak direnean.
 • Zordunak hartzekodunen borondatezko konkurtsoa eskatzen duenean.
 • Funtzionarioek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen dutenean beren estatutu-eskubideak defendatzeko.
 • Prozedura monitorioetan edo hitzezko judizioetan 2.000 euro baino gehiago eskatzen ez direnean.
 • Errekurtso bat jartzen denean eta administrazio-isiltasun negatiboa edo administrazioaren jarduerarik eza dagoenean.
 • Eskaria Kontsumoko Arbitraje Batzordeek emandako laudoak betearazteko denean.
 • Hartzekodunen konkurtsoa administratzen duen pertsonak akzioak hasten dituenean konkurtsoaren masaren intereserako.
 • Ondare bat judizialki zatitu nahi denean.

Badira tasa judizialik ordaindu behar ez duten pertsonak eta erakundeak ere:

 • Doako laguntza juridikorako eskubidea duten pertsonak.
 • Fiskaltza.
 • Estatuko Administrazio Orokorra, autonomia-erkidegoak, toki-erakundeak eta horien guztien mendeko erakunde publikoak.
 • Gorte Nagusiak eta autonomia-erkidegoetako legebiltzarrak.
 • Tasa judizialei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu "Zer dira tasa judizialak" JustiziaEusen.