Ir al contenido principal

Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
Estás en: Biblioteca

Biblioteca

Buscador de documentos

Documentos destacados

 • Prokuradorearekin hartu-emanetan euskaraz (pdf, 145 KB)se entenderán las sucesivas diligencias = berarekin egingo (gauzatuko) dira hemendik aurrerako eginbideak
 • "mala fe"; "buena fe" euskaraz, nola? (pdf, 152 KB)mala fe = gaitzuste; fede gaizto; fede txar buena fe = onuste; fede on
 • Día hábil o día natural (pdf, 156 KB)Epeak zenbatzerakoan, alde handia dago "egun baliodun" esatetik "egun natural" esatera.
 • "Cohecho" euskaraz, nola? (pdf, 186 KB)Cohecho = funtzionario-eroskeria. Administrazio publikoaren aurkako delitua: agintari edo funtzionario publikoak, edota funtzio publikoa egikaritzen diharduen pertsonak, bere onurarako edo beste inoren onurarako, bere kabuz edo beste pertsona baten bidez, emaria, mesedea edo edozein motatako ordainketa eskatzea edo jasotzea edota eskaintza edo hitzematea onartzea, bere karguan aritzean kargu horri dagozkion eginbeharren aurkako egitate bat gauzatzeko edo egin beharrekoa ez egiteko edo justifikaziorik gabe atzeratzeko edota bere karguari dagokion egitate bat egiteko, edo emaria edo oparia onartzea, hura eskaintzen zaionean bere kargua kontuan izanik.
 • Antzeman eta atzeman desberdintzen (pdf, 164 KB)Antzeman = notar, darse cuenta, percatarse; epaitegietako lexikoan, “observar, advertir” Atzeman = apresar, capturar; alcanzar, atrapar; epaitegietako lexikoan, “incautar, intervenir”.   
 • "régimen económico matrimonial" euskaraz, nola? (pdf, 147 KB)Régimen económico matrimonial = ezkontzaren ondasun-eraentza, ezkontzaren araubide juridiko Ezkontzaren erregimen ekonomiko ez da zuzena.  
 • "sociedad de gananciales" euskaraz, nola? (pdf, 126 KB)sociedad de gananciales = irabazpidezko ondasunen sozietate edo irabazpidezko sozietate
 • Legítima hitzaren adiera ezberdinak (pdf, 175 KB)Legítima hitzak hainbat esanahi ditu, kontu ezberdinez ari gara: seniparte, bidezkoa, legitimoa
 • requisitoria eta requisitoriado euskaraz, nola? (pdf, 61 KB)Errekisitoria erabili ordez, ez erabili bilatze-agindu edo bilaketa-agindu. Izan ere, bilatze- edo bilaketa-aginduak gaztelaniaz “orden de busca” esan nahi du.
 • Rebelión eta Sedición euskaraz, nola? (pdf, 41 KB)Aspaldion bolo-bolo dabiltzan rebelión eta sedición delitu motak euskaraz asaldaketa eta albaramendu esaten dira. sedición = albaramendu delito de sedición = albaramendu delitu
 • "Desistimiento" euskaraz, nola? (pdf, 67 KB)Desistimiento = atzeraegite
 • Acción civil euskaraz, nola? (otsailaren 27ko pilula) (pdf, 80 KB)Acción civil = Akzio zibil
 • Siglak: puntuarekin ala punturik gabe? (pdf, 66 KB)Siglak punturik gabe idatzi behar dira euskaraz, baita gaztelaniaz ere. TXARTO: N.A.N. / D.N.I., G.S.D.N. / T.G.S.S., ... ONDO: NAN / DNI, GSDN / TGSS ...  
 • Nola izendatu arau-zatiak euskaraz? (ekainaren 10eko pilula) (pdf, 88 KB)BOEn eta EHAAn era desberdinak erabiltzen dituzte arauetako testu-zatiak izendatzeko, batean apartadoizendatzen dutena, bestean párrafo izendatzen baitute, eta alderantziz. Horrek nahasmen ugari ekarri ohi du jatorri desberdineko arauak irakurtzeko orduan baita zalantza askotxo sortu ere, arauak itzultzeko orduan.
 • Inputatu hitzaren ordez, zer? (maiatzaren 6ko pilula) (pdf, 81 KB)Prozedura Zibilaren azken aldaketen artean “inputatu” terminoa ordeztea erabaki da, konnotazio negatiboak zekartzalakoan, atzean dituen kontzeptuak argitu eta zorroztearren...