Ir al contenido principal

Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
Estás en: Biblioteca > Euskara y Justicia > Euskararen pilulak

Biblioteca

Buscador de documentos

Euskararen pilulak

 • "extinción" euskaraz, nola? (pdf, 172 KB)Extinción > azkentze
 • "rescisión" euskaraz, nola? (pdf, 174 KB)Rescisión > hutsaltze, hutsalketa. Rescisión de contrato > kontratua hutsaltze. Rescisión de sentencia firme > epai irmoa hutsaltze, epai irmoaren hutsalketa.
 • "Caudal hereditario" euskaraz, nola? (pdf, 173 KB)Caudal hereditario > jaraunspeneko ondasunak; jarauntsiko ondasunak; herentziako ondasunak
 • "Tercería de mejor derecho" euskaraz, nola? (pdf, 175 KB)Tercería de mejor derecho > Eskubide hobeko hirugarrengotza
 • "Transacción procesal" euskaraz, nola? (pdf, 174 KB)Transacción procesal > Transakzio prozesal. Gaztelaniaz, transacción del proceso ere esaten da. Eta transigir > transakzioa egin.
 • "Desistimiento procesal" euskaraz, nola? (pdf, 200 KB)Desistimiento procesal > atzera-egite prozesal. Gaztelaniaz, desistimiento del proceso ere esaten da, eta euskaraz prozesuan atzera egite forma ere badugu.
 • "Allanamiento procesal" euskaraz, nola? (pdf, 175 KB)Allanamiento procesal > amore emate prozesal. Gaztelaniaz, allanamiento del proceso ere esaten da, eta euskaraz prozesuari amore emate forma ere badugu.
 • "renunciar" euskaraz, nola? (pdf, 175 KB)Renunciar > uko egin. Beraz, renuncia > uko egite; eta renuncia procesal > prozesuari uko egite, uko-egite prozesal
 • "agraviado" / "agraviada" euskaraz, nola? (pdf, 167 KB)"Agraviado" / "agraviada" > laidoztatu, laidotu. Kontuan izan: "agrabiatu" ez da zuzena.
 • "Tácitamente" euskaraz, nola? (pdf, 195 KB)Honela definitzen ditu Euskaltzaindiaren Hiztegiak: Isilbidez (adb.): Hitzarmen eta kidekoetan, zerbait izendatuki esan edo adierazi gabe. Antonimoa: esanbidez. Isilbidezko (adj.): Hitzarmen eta kidekoetan, izendatuki esan edo adierazi gabe aditzera ematen dena.
 • "Consentimiento informado" euskaraz, nola? (pdf, 175 KB)Horrela definitu zen 2016ko Bioetika Hiztegian: Pertsona batek edo bere legezko erantzuleak emandako baimena, prozedura tekniko edo diagnostiko jakin batzuek egitekoa. Baimen informatua kasuan kasuko prozedurari buruzko informazio egokia jaso ondoren ematen da.
 • "Declaración jurada" euskaraz, nola? (pdf, 213 KB)Declaración jurada > zinpeko adierazpen. Zinpeko aitorpen ez da zuzena, ez eta zinpeko deklarazio ere.
 • "Declaración responsable" euskaraz, nola? (pdf, 178 KB)Declaración responsable > erantzukizunpeko adierazpen. Erantzukizunpeko deklarazio ez da zuzena, ez eta erantzukizunpeko aitorpen ere.
 • "Recurso contencioso-administrativo" euskaraz, nola? (pdf, 177 KB)Honela definitu zen 2012ko Administrazioarekiko Auziak Hiztegian: “Administrazio-bidea agortu ondoren, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan jartzen den errekurtsoa, Administrazio Publikoaren xedapenak, egintzak, jarduterik ezak edota egitate-bideak aurkaratzekoa.”
 • "retracto" euskaraz, nola? (pdf, 171 KB)retracto > atzera eskuratze