Ir al contenido principal

Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
Estás en: Biblioteca > Euskara y Justicia

Biblioteca

Buscador de documentos

Euskara y Justicia

 • "Declaración responsable" euskaraz, nola? (pdf, 178 KB)Declaración responsable > erantzukizunpeko adierazpen. Erantzukizunpeko deklarazio ez da zuzena, ez eta erantzukizunpeko aitorpen ere.
 • "Recurso contencioso-administrativo" euskaraz, nola? (pdf, 177 KB)Honela definitu zen 2012ko Administrazioarekiko Auziak Hiztegian: “Administrazio-bidea agortu ondoren, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan jartzen den errekurtsoa, Administrazio Publikoaren xedapenak, egintzak, jarduterik ezak edota egitate-bideak aurkaratzekoa.”
 • "retracto" euskaraz, nola? (pdf, 171 KB)retracto > atzera eskuratze
 • "nulidad" euskaraz, nola? (pdf, 174 KB)nulidad > deuseztasun. Honako termino hauek ere familia berekoak dira: nulo > deusez, anular > deuseztatu, anulación > deuseztatze, anulable > deuseztagarri, anulabilidad > deuseztagarritasun.
 • "imprudencia" euskaraz, nola? (pdf, 173 KB)Imprudencia > zuhurtziagabekeria
 • "oposición" euskaraz, nola? (pdf, 215 KB)Komeni da zehaztea, aurka egite erabiltzen denean, NORI edo ZERI kasua erabili behar dugula, izan ere, zerbaiti egiten zaiolako aurka; esaterako, demandari aurka egitea. Bestalde, aurkakotza erabiltzen dugunean, NOREN edo ZEREN kasua erabili behar dugu, -ren aurkakotza moldearen bidez; esaterako, demandaren aurkakotza.
 • "comisión rogatoria" euskaraz, nola? (pdf, 175 KB)Honela definitzen du Prozedura kriminala Hiztegiak (2015): “Auzitegi batek atzerriko beste bati bidaltzen dion komunikazio ofiziala. Instrukzioko egintzaren bat edo beste eginbideren bat egin dezan bidaltzen dio.”
 • "asunto" euskaraz, nola? (pdf, 196 KB)Gaztelaniazko asunto euskaraz, orokorrean, gai, kontu edo afera esaten badugu ere, epaitegietan izan ohi duen adierari begiratuta, auzigai erabiltzen da terminologia juridikoan.
 • "litis euskaraz, nola? (pdf, 155 KB)Litis = auzi Orduan, "litisconsorcio", "litispendencia" eta "cosa litigiosa" euskaraz, nola? litisconsorcio > auzikidetza litispendencia > auzibitarte cosa litigiosa > auziaren gauza
 • Prokuradorearekin hartu-emanetan euskaraz (pdf, 145 KB)se entenderán las sucesivas diligencias = berarekin egingo (gauzatuko) dira hemendik aurrerako eginbideak
 • "mala fe"; "buena fe" euskaraz, nola? (pdf, 152 KB)mala fe = gaitzuste; fede gaizto; fede txar buena fe = onuste; fede on
 • Día hábil o día natural (pdf, 156 KB)Epeak zenbatzerakoan, alde handia dago "egun baliodun" esatetik "egun natural" esatera.
 • "Cohecho" euskaraz, nola? (pdf, 186 KB)Cohecho = funtzionario-eroskeria. Administrazio publikoaren aurkako delitua: agintari edo funtzionario publikoak, edota funtzio publikoa egikaritzen diharduen pertsonak, bere onurarako edo beste inoren onurarako, bere kabuz edo beste pertsona baten bidez, emaria, mesedea edo edozein motatako ordainketa eskatzea edo jasotzea edota eskaintza edo hitzematea onartzea, bere karguan aritzean kargu horri dagozkion eginbeharren aurkako egitate bat gauzatzeko edo egin beharrekoa ez egiteko edo justifikaziorik gabe atzeratzeko edota bere karguari dagokion egitate bat egiteko, edo emaria edo oparia onartzea, hura eskaintzen zaionean bere kargua kontuan izanik.
 • Antzeman eta atzeman desberdintzen (pdf, 164 KB)Antzeman = notar, darse cuenta, percatarse; epaitegietako lexikoan, “observar, advertir” Atzeman = apresar, capturar; alcanzar, atrapar; epaitegietako lexikoan, “incautar, intervenir”.   
 • "régimen económico matrimonial" euskaraz, nola? (pdf, 147 KB)Régimen económico matrimonial = ezkontzaren ondasun-eraentza, ezkontzaren araubide juridiko Ezkontzaren erregimen ekonomiko ez da zuzena.