Menua
Bilatu
justizia.eus
 • Bilatu
Euskadi.eus

Zirkularra, 2023-2024ko Gabonetan komunikabide telematikoen bidez egindako komunikazioari buruzkoa

Argitalpen-data: 

Zirkularra, 2023-2024ko Gabonetan komunikabide telematikoen bidez egindako komunikazioari buruzkoa

BJLOren 183. artikuluak ezartzen duenez, "baliogabeak izango dira abuztuko egunak, bai eta abenduaren 24tik hurrengo urteko urtarrilaren 6ra bitarteko egun guztiak ere, biak barne, jakinarazpen judizial guztietarako, lege prozesalek premiazkotzat jotzen dituztenak izan ezik".

Profesionalei egindako jakinarazpen elektronikoei dagokienez, PZLren 162.2 artikuluak honako hau ezartzen du: "Abuztuan ez da profesionalei bide elektronikoz jakinarazteko egintzarik egingo, dagozkion jarduketetarako baliodunak ez badira behintzat"; bestalde, azaroaren 27ko 1065/2015 EDren 16.4 artikuluak honako hau xedatzen du: "Komunikazio eta jakinarazpen elektronikoen hartzaileek kudeaketa eta tratamendu egokia lortzeko, komunikazio eta jakinarazpen horien metaketa masiboa gertatzen denean, eta aldi baliogabe baten ondoren edo salbuespenezko inguruabarrak gertatzeagatik bidaltzen direnean, sistemak berak eragotziko du egunean ehuneko berrogeita hamar baino gehiago gainditzea komunikazio-egintzen irteera arruntaren bolumena, eta, teknikoki ezinezkoa bada, bidalketaren arduradunek horretarako beharrezko neurriak hartuko dituzte, apurka-apurka gehitutako soberakina igorpenetan banatuz, ondoz ondoko bost egunetan, ezgaitasun-aldiaren ondoren edo salbuespenezko egoera amaitu ondoren".

Avantius kudeaketa-sistemaren zehaztapen teknikoak direla eta, web-zerbitzuen bidez gertatzen denez, ez du automatikoki baimentzen jakinarazpen telematikoen bidalketa kontrolatzea, eta urtarrileko lehen hiru egun baliodunetan bidalketa masiboen ondoriozko arazoak saihesteko, beharrezkoa da bulego judizialentzat mailakatze bat ezartzea Gabonetako egun baliogabeetan sortutako jakinarazpenen bidalketa telematikoan; eta jakinarazpenetarako jarraibideak ezartzea, prozesu-legediaren arabera modu horretan egin behar direnak, administrazio honekin harremana duten profesional guztiei kalte larria eragitea saihestuz, mota guztietako ebazpenak masiboki jasotzeagatik kolapsatu baitaitezke, eta beren jarduera zuzen egitea eragotzi baitezakete.

XEDEA

Zirkular honen xedea da 2023ko abenduaren 24tik 2024ko urtarrilaren 6ra bitartean sortutako jakinarazpenen igorpen telematikoa hurrengo hiru egun bailodunetan (2024ko urtarrilaren 8, 9 eta 10ean) mailakatzea bulego judizialetarako, eta jakinarazpenak egiteko jarraibideak argitzea, prozesu-legeriaren arabera nahitaez abenduko egun baliogabeetan egin behar baitira.

HARTZAILEAK

Zirkular hau Idazkari Judizialen Goi-mailako Kidego Juridikoaren Erregelamenduko 16 g) eta h) artikuluetan xedatutakoaren babesean eman da, eta Euskal Autonomia Erkidegoan destinatuta dauden Justizia Administrazioko letraduak ditu hartzaile.

EDUKIA

BJLOren 183. eta 184. artikuluetan, eta analogiaz, PZLko 162.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, ezin izango da komunikazio-egintzarik egin abenduaren 24tik urtarrilaren 6ra bitartean, biak barne, salbu eta auzi kriminalen instrukziorako egin behar diren egintzak, zeinetan urteko egun guztiak baliodunak diren, presako jarduketetatik eta legeria prozesalean berariaz jasotako prozeduretatik eratorritakoak, gaikuntzarik behar izan gabe izapidetu baitaitezke (administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen legearen 128. artikulua, lan-arloko jurisdikzioa arautzen duen legearen 43. artikulua,...).

Avantius Kudeaketa Prozesaleko sistemak jakinarazpen-sistema arrunta jakinarazpenen egutegiaren daten arabera dauka konfiguratuta, eta egutegi horrek egun baliogabeak baztertzen ditu.

Abenduaren 24tik urtarrilaren 6ra bitarteko egunak baliogabeak direnez, abenduaren 22an egindako jakinarazpenen bidalketak hurrengo egun baliodunean iritsiko zaizkie hartzaileei, hau da, urtarrilaren 8an.

1.- Prozesu-legeriaren arabera egun baliogabeetan gerta daitezkeen notifikazioak

Avantius prozesu-kudeaketako sisteman egun baliogabeak direnean, bi jakinarazpen mota egongo dira:

 • Erabili ohi diren berehalako jakinarazpenak, aurrez zehaztutako txantiloiak erabiltzeari lotuta daudenak eta bidaltzen diren egunean bertan jasotzen direnak.
 •  "Presako jakinarazpenak", hurrengo egunean jasotzen direnak (jaiegunetan izan ezik). Presako jakinarazpen horiek baimendutako rolak bakarrik egin ditzake, hau da, Justizia Administrazioaren Letraduak, modu esklusiboan, zigor-arloan izan ezik, non bulegoko kide guztiek egin baititzakete; beraz, jurisdikzio horretan, Justizia Administrazioaren Letraduek beharrezko irizpide eta jarraibideak eman beharko dituzte bulegoek legeria prozesalean aurreikusitako jakinarazpenak soilik egin ditzaten.

 Presako jakinarazpenen sistema agiri sinatuekin baino ezin da egin, eta abenduaren 24tik jarraian adierazten den organo bakoitzerako mailaketan zehaztutako egunera arte egongo da jardunean.

 2- Jakinarazpenak mailakatzearen lehen egunetan.

Egun baliogabeetan eta zirkular honetan organo bakoitzarentzat adierazitako egunera arte sortutako jakinarazpenak automatikoki bidaliko dira egun horretako sistemaren bidez. Urtarrilaren 8an hasiko da mailakatzea. Sortutako egun baliogabeak ez ezik, abenduaren 22an sortutakoak ere bidaliko dira, eta profesionalek urtarrilaren 8an jasoko dituzte. Halaber, organo judizial bakoitzarentzat ezarritako data "bidalketa-data" dela adieraziko da.

Ezartzen den jakinarazpen-txandak mailaketan adierazitako egunaren aurreko egunera arte digitalki sinatuta dauden ebazpen guztiei eragingo die. Egun horretatik aurrera, jakinarazpenak normaltasunez egingo dira.

3.- Jakinarazpenak mailakatzeko datak zehaztea

ARABA

GASTEIZEN EGOITZA DUTEN ORGANO JUDIZIALAK

URTARRILAK 8

 • Probintzia Auzitegia, Atal Zibila eta Zigor Atala,
 • Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Epaitegiaren ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 4 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 8 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiko ZULUP
 • Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegiko ZULUP
 • Lan Arloko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lan Arloko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Zigor Arloko SCEJ

 URTARRILAK 9

 • Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lan Arloko 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lan Arloko 4 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • lehen Auzialdiko 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

URTARRILAK 10

 • Instrukzioko 4 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Adingabeen Epaitegiko ZULUP
 • Zigor Arloko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Administrazioarekiko Auzien 4. Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 6 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 7 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 9 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • GZEJ Zibila/Soziala/AE

AMURRIOKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Amurrioko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

URTARRILAK 9

 • Amurrioko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

BIZKAIA

BILBON EGOITZA DUTEN ORGANO JUDIZIALAK

URTARRILAK 8

 • Justizia Auzitegi Nagusiko Arlo Zibil eta Penaleko Sala
 • Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sala
 • Probintzia Auzitegiko Izapidetze Bulego Erkidea
 • Probintzia Auzitegiko 3. eta 5. sekzioak
 • Zigor-arloko 7 zenbakiko Epaitegia
 • Adingabeen 2 zenbakiko Epaitegia
 • Indarkeriaren Arloko 2 zenbakiko Epaitegia
 • Espetxe Zaintzako Epaitegia
 • Instrukzioko 9. eta 10. epaitegiak
 • Lehen Auzialdiko 5., 6. eta 16. epaitegiak
 • Merkataritza arloko 3 zenbakiko Epaitegia
 • Administrazioarekiko Auzietako 1 eta 2 zenbakiko Epaitegia
 • Lan-arloko 9., 10., 11. eta 12. Epaitegiak

URTARRILAK 9

 • Justizia Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Aretoa
 • Bizkaiko Probintzia Auzitegiko 1. eta 2. sekzioak.
 • Bizkaiko Probintzia Auzitegiko 4. sekzioa
 • Zigor-arloko 4., 5. eta 6. epaitegiak
 • Adingabeen 1 zenbakiko Epaitegia
 • Indarkeriaren Arloko 1 zenbakiko Epaitegia
 • Instrukzioko 5., 6., 7. eta 8. epaitegiak
 • Lehen Auzialdiko 9., 10., 12., 13., 14. eta 15. epaitegiak
 • Merkataritza Arloko 2 zenbakiko Epaitegia
 • Administrazioarekiko Auzietako 3 eta 4 zenbakiko Epaitegia
 • Lan-arloko 5., 6., 7. eta 8. Epaitegiak

URTARRILAK 10

 • Bizkaiko Probintzia Auzitegiko 6. sekzioa
 • Zigor-arloko 1., 2. eta 3. epaitegiak
 • Instrukzioko 1., 2., 3. eta 4. epaitegiak
 • Lehen Auzialdiko 1., 2., 3., 4., 7., 8. eta 11. epaitegiak.
 • Merkataritza Arloko 2 zenbakiko Epaitegia
 • Administrazioarekiko Auzietako 5 zenbakiko Epaitegia eta Lan Arloko 6 zenbakiko Epaitegia.
 • Lan-arloko 1., 2., 3. eta 4. Epaitegiak

 

BARAKALDOKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Epaitegiaren Arlo Zibila (ZULUP).
 • Zigor Betearazpeneko Zerbitzu Erkidearen Zigor Atala

URTARRILAK 9

 • Instrukzioko 3 eta 4 zenbakiko epaitegien ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 3, 4 eta 6 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Epaitegiaren ZULUPeko zigor-arloko Gaia

URTARRILAK 10

 • Instrukzioko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Zigor Arloko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Betearazpen Zerbitzuko Atal Zibila

GETXOKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta 1 eta 2 zenbakiko Instrukzioko Epaitegietako ZULUPen gai zibila
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3. eta 4. epaitegietako ZULUPen zigor-arloa

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 eta 4. epaitegietako ZULUPen gai zibila
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegietako ZULUPen zigor-arloko gaia

URTARRILAK 10

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 5 eta 6 zenbakiko Epaitegietako Arlo Zibila eta Penala
 • Getxoko Exekuzio Zerbitzu Erkidea

DURANGOKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 eta 2. epaitegietako ZULUPen gai zibila
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 eta 4 zenbakiko Epaitegietako zigor-arloko ZULUPa

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 eta 4. epaitegietako ZULUPen gai zibila
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUPen zigor-arloko gaia

URTARRILAK 10

 • Exekuzio Zerbitzu Erkidea

GERNIKAKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegietako ZULUPen gai zibila
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 eta 4 zenbakiko Epaitegietako zigor-arloko ZULUPa

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 eta 4. epaitegietako ZULUPen gai zibila
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUPen zigor-arloko gaia
 • Exekuzio Zerbitzu Erkidea

BALMASEDAKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegietako zigor-arloko ZULUPa

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 eta 2. epaitegietako ZULUPen gai zibila

GIPUZKOA

 

DONOSTIAKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko 1. sekzioa
 • Lehen Auzialdiko 3., 7. eta 8. epaitegietako ZULUP
 • UPAD de los Juzgados de lo Social nº 4 y nº 5
 • UPAD del Juzgado de Instrucción nº 1
 • UPAD del Juzgado de lo Penal nº 1
 • UPAD del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
 • UPAD de los Juzgados de lo Contencioso nº 2 y nº 3
 • UPAD de los Juzgados de lo Mercantil nº 1 y nº 2
 • SCEJ Penal

URTARRILAK 9

 • Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko 2. sekzioa
 • Lehen Auzialdiko 2., 4. eta 6. epaitegietako ZULUP
 • Instrukzioko 2 eta 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Zigor-arloko 2 eta 3 zenbakiko epaitegietako ZULUP
 • Lan Arloko 1 eta 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Adingabeen Epaitegiko ZULUP
 • GZEJ Zibila/Soziala/Administrazioarekiko Auziak

URTARRILAK 10

 • sekzioa. Gipuzkoako Probintzia Auzitegia
 • 4 eta 5 zenbakiko instrukzio-epaitegiko ZULUP
 • Lan Arloko 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Zigor Arloko 4 eta 5 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko 1 eta 5 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lan arloko 2 eta 4 zenbakiko epaitegietako ZULUP

IRUNGO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Exekuzio Zerbitzu Erkidea

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 5 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

TOLOSAKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Exekuzio Zerbitzu Erkidea

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

BERGARAKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Exekuzio Zerbitzu Erkidea

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

AZPEITIAKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

URTARRILAK 9

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

EIBARKO BARRUTI JUDIZIALA

URTARRILAK 8

 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiko ZULUP
 • Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiko ZULUP

URTARRILAK 9

 • Lan Arloko Epaitegiko ZULUP
 • Zerbitzu Erkide Orokorra eta Betearazpenekoa

Zirkular honen eranskin gisa, abuztuko jakinarazpenetarako Avantius gida erantsi da, abenduaren 24tik urtarrilaren 6ra bitartekoa, eta sistemaren berezitasunak azpimarratu behar dira, Fiskaltzari egindako jakinarazpenaren hartzaile gisa sartzen denean.

Jakinaraz bekie zirkular hau Autonomia Erkidegoei. Andreak. Probintziako koordinatzaileak, Justizia Administrazioaren letraduei jakinaraziko dietenak.

Bilbo, 2023ko abenduaren 14a

Gobernuaren Idazkaria

Blanca Rosa Barbero Blanco

Zirkularra, 2023-2024ko Gabonetan komunikabide telematikoen bidez egindako komunikazioari buruzkoa (PDF, 584 KB) (leiho berri batean irekitzen da)